• Think Small...

  Asetimme kehitystyöllemme pienimmän tavoitteen jonka pystyy kuvittelemaan. Vain muutama millimetrin tuhannesosa. Se on tarkkuus johon pääsemme uudella RAYO 3DToothFill (Pat. hak.) hampaan paikkaustekniikalla, jonka mahdollistaa digitaalinen kuvantaminen ja 3D-tulostus. Kun saavutamme lähes olemattoman, se muuttaa kaiken.
 •  
 • ...Think Big

  Ennennäkemättömän tarkka RAYO 3DToothtFill (Pat. hak.) mullistaa hammashoidon. Täytteen istuvuus on heti niin tarkka kuin olla voi. Täytteen tavoitteena on kestää koko elinikä. Täytteen ja hampaan väliin jää erittäin vähän kasvualustaa bakteereille, jotka aiheuttaisivat harmia. Materiaalien tuhlaus ja toistuvien uusintapaikkausten tarve saadaan minimoitua. Kaikki tämä parantaa miljardien ihmisten terveyttä, ja kustannussäästöt terveydenhuollossa ovat valtavat.
 •  

Terveyttä
miljardeille
ihmisille.

RAYO 3DToothFill -ratkaisulla (Pat. hak.) on valtava potentiaali parantaa ihmisten elämänlaatua. Hoitamaton karies on yleisin terveysongelma. Se vaikuttaa maailmanlaajuisesti 2,5 miljardiin ihmiseen, eikä tilanne ole parantunut viimeisten 25 vuoden aikana.*

“Uudet (bio)materiaalit ja valmistustekniikat – mukaan lukien 3D-tulostus – ohutkalvotekniikat ja komposiittimateriaalit tarjoavat mahdollisuuksia uusille ideoille.”

– Reijo Lappalainen

Lisäksi vanhoja täytteitä joudutaan korjaamaan tai uusimaan muutaman vuoden välein.** Se johtaa hammasterveydenhuollon ja yksittäisten potilaiden tarpeettomaan kuormittamiseen.

Tavoitteenamme on, että välittömästi tarkalleen istuva RAYO 3DToothFill -täyte (Pat. hak.) kestää jopa eliniän. Se vähentää dramaattisesti tarvetta vanhojen täytteiden korjaamiseen ja mahdollistaa useampien potilaiden hoitamisen olemassa olevilla resursseilla. Tekniikan kustannustehokkuus tuo laadukkaat ja entistä vaativammat hoidot uusien asiakkaiden saataville.

Tekniikka tarjoaa myös uusia edullisempia mahdollisuuksia vaativiin purennan korjauksiin ja esteettiseen hammashoitoon.

*(N.J. Kassebaum, A.G.C. Smith, E. Bernabé, T.D. Fleming, A.E. Reynolds, T. Vos, C.J.L. Murray, W. Marcenes, and GBD 2015 Oral Health Collaborators. Global, Regional, and National Prevalence, Incidence, and Disability-Adjusted Life Years for Oral Conditions for 195 Countries, 1990–2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors. J Dent Res. 2017 Apr;96(4):380-387)
**(A. Nihtilä. Adult heavy and low users of dental services: treatment provided. Swed Dent J. 2016;40(1):21-32.).

Joka
suhteessa
parempi.

Potilaat, hammaslääkärit, terveydenhuollon rahoittajat. Yksittäiset ihmiset ja koko yhteiskunta. Kaikki hyötyvät RAYO 3DToothFill -tekniikan (Pat. hak.) tarjoamista uusista mahdollisuuksista.

Tarkka istuvuus

 • Tarkin mahdollinen istuvuus. Tiivis sauma hampaan ja täytteen väliin.
 • Täytteen kovettumiskutistuminen voidaan ottaa huomioon.
 • Automatisoitu täytteen valmistus.

Paras hoito

 • Täytteen tarkka istuvuus vähentää uusintareikiintymisen ja infektioiden riskiä, koska hampaan ja täytteen väliin jää vähemmän kasvualustaa bakteereille.
 • Tehostunut karieksen hoito parantaa ihmisten yleistä terveydentilaa ja alentaa terveydenhuollon kokonaiskustannuksia.
 • Optimaalinen purenta ja vähemmän purennasta johtuvia lihas-, nivel- ja päänsärkyjä.
 • Luonnollisen purennan palauttaminen mahdollistaa monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion.
 • Paremmin toimiva vaihtoehto amalgaamitäytteille.
 • Pienin mahdollinen määrä työvaiheita ja työstöjäämiä suun sisäpuolella.

Pitkäikäisyys

 • Erittäin pitkäikäiset täytteet.
 • Kestävyyden ja joustavuuden yhdistelmän ansiosta ihanteellisesti toimiva täyte.
 • Täytteiden irtoamisen ja hampaiden lohkeamisen riskin minimointi.
 • Merkittävä parannus verrattuna komposiittitäytteille tyypilliseen muutamien vuosien käyttöikään.
 • Huomattavat kustannussäästöt sekä potilaille että yhteiskunnalle.

Kustannustehokkuus

 • Kilpailukykyiset kustannukset verrattuna perinteisiin menetelmiin. Laadukkaimmat hoidot useampien asiakkaiden saataville.
 • Hammaslääkäreiden työajan tehokkaampi käyttö.
 • Vähentynyt materiaalihukka.
 • Vähemmän hammaslääkärikäyntejä per asiakas.
 • Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon rahoituksen tehokkaampi käyttö.

Mukavuus

 • Täyte valmistetaan vastaanotolla odottaessa. Yksi hoitokäynti riittää, ei aikaviivettä hammaslaboratorion työstä.
 • Paras mahdollinen istuvuus saman tien.
 • Ei tarvetta vanhojen täytteiden uusimiseen, vähemmän hammaslääkärikäyntejä.
 • Suurin osa täytteen valmistuksesta tehdään suun ulkopuolella.
 • Pienin mahdollinen altistus kemikaaleille ja työstöjäämille suun sisäpuolella.

Kestävä kehitys

 • Digitaalinen kuvantaminen ja 3D-tulostus minimoivat materiaalihukan.
 • Ei amalgaamijätettä, merkittävästi vähemmän mikromuovia, ei mallintamismateriaaleja ja kokonaisuudessaan merkittävästi vähemmän prosessijätettä.
 • Julkisen ja yksityisten terveydenhuollon rahoituksen tehokas käyttö.
 • Laajemmat mahdollisuudet tarjota laadukasta hammashoitoa kaikille, edullisempia ratkaisuja purennankorjauksiin ja muihin vaativiin hoitoihin.
 • Vältetyt hiilidioksidipäästöt, kun tavaraliikenne hammaslaboratorioiden ja hammaslääkäriasemien välillä vähenee ja ihmisillä on entistä harvemmin tarve käydä vastaanotolla.

 

Tieteellisiä artikkeleita ja tutkimusraportteja löydät täältä

Täytteen
automaattinen
3D-valmistus
odottaessa.

Hammaslääkäreiden on helppo ottaa RAYO 3DToothFill -tekniikka (Pat. hak.) käyttöön. Se korvaa hoitoprosessin vaiheita automatisoiduilla, paremmin toimivilla, potilaalle mukavammilla, kustannustehokkaammilla ja kestävämmillä ratkaisuilla. Tekniikka on helppokäyttöinen, monipuolinen eikä vaadi isoja alkuinvestointeja.

“3D-tulostustekniikka on tulossa vauhdilla hammaslääketieteen alueelle. Uskon vahvasti tämän uuden tekniikan läpimurtoon hampaiden paikkaushoidoissa ja purennan kuntoutuksessa.”

-Kirsi Sipilä1.
Hampaan preparointi

Hammaslääkäri preparoi hampaan normaalisti. Investointeja uusiin välineisiin ei tarvita.


2.
Digitaalinen kuvantaminen

Kaviteetin mitat kuvannetaan digitaalisesti muutaman mikrometrin tarkkuudella. Tähän tarvitaan korkealaatuinen skanneri ja RAYO 3DToothFill -ohjelmisto.


3.
Täytteen 3D-valmistus

Täyte valmistetaan 3D-tulostusta hyödyntäen potilaan odottaessa. Ei paljon aikaa ja rahaa vaativaa laboratoriotyötä, ei manuaalisia työvaiheita suun sisällä, ei tarvetta toiselle hoitokäynnille. Tarkoitukseen sopiva 3D-tulostin ja RAYO dentaali-robotti tarvitaan.


4.
Täytteen kiinnittäminen

Täyte kiinnitetään hampaaseen yhtenä tarkalleen mitoitettuna kappaleena. Istuvuus on heti täydellinen, purenta optimaalinen ja täytteen toimivuus niin lähellä luonnollista hammasta kuin mahdollista.

 

Teknisiä tietoja, käyttöohjeita ja koulutusmateriaalia löydät täältä

Paikkaamme
puutteet
kestävässä
kehityksessä.

Kestävä kehitys ei ehkä tule ensimmäisenä mieleen kun puhutaan hammashoidon kehittämisestä, mutta sen osalta on paljon kiireisiä tarpeita ratkottavaksi. Pientenkin parannusten kumulatiivinen yhteisvaikutus on valtava, koska maailmassa tehdään miljardeja hammashoitoja vuodessa.

“Koen itseni etuoikeutetuksi saadessani olla mukana kehittämässä tätä uutta menetelmää, jonka myötä hammashoito siirtyy tälle vuosituhannelle.”

-Pirkko-Liisa Tarvonen

Perinteiset hammashoidon tekniikat tuottavat paljon materiaalien ylikäyttöä, jätettä ja jäämiä. Niitä syntyy esimerkiksi jäljennös- eli mallinnusaineista, amalgaamista, mikromuovista ja kiinnitysaineiden jäämistä. Ne päätyvät joko potilaan elimistöön tai viemäriin. Kaikkea tätä pystytään vähentämään kun täyte valmistetaan suun ulkopuolella.

Terveydenhuollon rahoitukseen kohdistuu suuret paineet. Kun RAYO 3DToothFill (Pat. hak.) vähentää tarvetta vanhojen paikkausten korjailulle, saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Hammaslääkäreiden työaikaa vapautuu ja entistä useampia asiakkaita voidaan hoitaa tehokkaasti olemassa olevilla resursseilla. Edullisemmat ratkaisut vaativiin hoitoihin tuovat ne useampien ihmisten saataville.

Parantunut hammasterveys vaikuttaa myönteisesti myös yleiseen terveydentilaan, ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia edelleen.

RAYO 3DToothFill (Pat. hak.) auttaa myös vähentämään hiilidioksidipäästöjä, kun aiemmin hammaslaboratoriossa tehtyjä työvaiheita tehdään hammaslääkärin vastaanotolla. Näin tavaraliikenne hammaslaboratorion ja hammaslääkärin vastaanoton välillä vähenee. Myös hammaslääkärikäyntien määrä vähenee, mikä edelleen vähentää liikennettä.

Uutiset

Etteplan aloittanut RAYO dentaalirobotin teknisen suunnittelu- ja kehitystyön

Olemme sopineet Etteplan Oyj:n kanssa innovaatiomme keskeisen osan, RAYO dentaalirobotin (pat.hak.) >>

Prof. Pekka Vallittu nimitetty Rayo 3D-Toothfill Oy:n hallituksen neuvonantajaksi

Hammaslääketieteen professori Pekka Vallittu, DDS, PhD, CDT on 12.6.2019 nimitetty Rayo 3D-Toothfi >>

Tapaat meidät täällä

>>

Terveempi ja
tasa-arvoisempi
maailma hammas
kerrallaan.

Kysy hammaslääkäriltäsi millaisia parannuksia hammashoidon tekniikat kaipaavat ja saat aina samat vastaukset. Tiedämme, koska olemme kysyneet sadoilta hammaslääkäreiltä, ja osa yrityksemme perustajista on hammaslääkäreitä. RAYO 3DToothFill -ratkaisuun (Pat. hak.) johtaneen innovaation kehitti ryhmä professoreita ja muita asiantuntijoita Itä-Suomen ja Oulun yliopistoista. Ratkaisua kaupallistava yritys on suomalainen Rayo 3D-Toothfill Oy. Sen perustivat vuonna 2018 alkuperäisen tutkimustiimin jäsenet.

“Näen innovaation bisnespotentiaalin aivan valtavan suurena ja koko maailman käsittävänä. Globaalilla tasolla tämän innovaation kaupallinen merkitys on onnistuessaan vuositasolla varovaisesti arvioiden ainakin satoja miljoonia euroja.”

– Kenneth Tarvonen

Rakennamme jakeluverkostoa RAYO 3DToothFill -ohjelmistojen, -laitteiden, -materiaalien ja -palveluiden (Pat. hak.) tuomiseksi hammaslääkäreiden saataville maailmanlaajuisesti. Tarjoamme myös koulutusta, opastusta ja käyttäjätukea.

Yrityksemme tavoite on terveemmät ihmiset ja tasa-arvoisempi maailma entistä laadukkaamman hammashoidon avulla.

Yrityksemme avainihmiset ovat:Reijo Lappalainen Teknologiajohtaja, hallituksen PJ, partneri, professori, FT, innovaattoriKirsi Sipilä Tutkimusjohtaja, hall.jäsen, partneri, professori, HLT, EHL, co-innovaattoriPirkko-Liisa Tarvonen Asiantuntija- markkinoinnin johtaja, hall.jäsen, partneri, HLT, EHLKenneth Tarvonen Toimitusjohtaja, KTM,
partneri

+358 40 750 0765