Tutustu uuteen InLiq-3D® -tulostusratkaisuumme

Rayo 3D Biotech Oy tarjoaa menetelmän, jossa 3D-tulostus tehdään ekstrudoimalla tulostettava aine ympäristöystävälliseen tukiaineeseen

Tarinamme

Vieritä

Vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä tukeva täysin uusi menetelmä 3D-tulostukseen

InLiq-3D® on ratkaisu, jossa tulostetaan ympäristöystävälliseen tukiaineeseen ilman tukirakenteita. Tulosteen jälkikäsittely tehdään huuhtelemalla vedellä.

Mitä InLiq-3D®-menetelmä on

  • 3 patents pending

InLiq-3D® on täysin uusi ja patentoitu teknologia 3D-tulosteen valmistamiseen biostabiileista tai biohajoavista muoveista ekstruusiotyyppisillä lisäävän valmistuksen laitteilla.