Kohti suoratulostusta

Julkaistu: 1.7.2021

Rayo 3D-Toothfill Oy:n yhtiökokous 28.6.2021 päätti yhtiön pääinnovaation jatkosuunnitelmista seuraavaa:

  • dentaalirobotin automaatioastetta nostetaan, jotta vastaanotolla tehtävä manuaalinen työmäärä saadaan vähäisemmäksi
  • teknologisen kehitysalustan ja IPR:n lisäksi dentaalirobottiin liitettäväksi kehitetään suoratulostusmenetelmää
  • robotin automaatiotason nostaminen viivästyttää kaupallistamisvaiheen aloittamista, mutta

ainutlaatuisen teknologisen lisäyksen avulla robotin käyttöön ottamisen kynnys laskee ja kaupallinen arvo nousee erittäin merkittävästi