Uudenlainen tapa muovien ja komposiittien 3D-tulostamiseen

Rayo 3D Biotech Oy tarjoaa InLiq-3D® -teknologian ja helpottaa muovi- ja komposiittitulostusta yleisillä teollisuuden aloilla sekä bioteknologiassa, lääketieteessä, hammaslääketieteessä ja myös lääkeaineluovutuksessa. Teknologista alustaa on mahdollista käyttää myös suuren mittakaavan kappaleiden teollisessa 3D-tulostuksessa.

InLiq-3D® teknologia soveltuu 3D -tulostettaville muoveille ja muovikomposiiteille, jotka polymerisoidaan vapaaradikaalipolymerisaatiolla (esim. valokovetteinen polymerisaatio).

Teknologia mahdollistaa teknisten tai biologisesti aktiivisten yhdisteiden ja fillereiden yhdistämisen tulostettavaan materiaaliin InLiq-3D® -tukimateriaalin avulla. Teknologian avulla on mahdollista valmistaa erikokoisia tuotteita ja järjestelmään voidaan liittää useita tulostusyksiköitä.

Ympäristöystävällinen InLiq-3D® -menetelmä

InLiq-3D® teknologia perustuu ympäristöystävällisen, vesipohjaisen tukimateriaalin käyttöön 3D tulostuksessa. Tämä tukimateriaali edistää ja kiihdyttää tulostettavan muovimateriaalin polymerisaatiota.

InLiq-3D®  teknologian innovaation ydin on tukimateriaalin koostumus. InLiq-3D® -menetelmän ei-toksinen tukiaine tukee muovimonomeeria tai muovikomposiittia säilyttämään toivottu ja tarkka muoto.

Toisin kuin muut käytettävissä olevat tulostusmenetelmät tulostettavaan kappaleeseen tarvitaan vain yksi tukipiste: tulostus tapahtuu ilman alla olevia tukirakenteita. InLiq-3D® tukimateriaalia aktivoidaan selektiivisesti polymerisaation kiihdyttämiseksi.  Menetelmään kuuluu myös suojakaasu tulostettavan kohteen täydellisen polymerisaation ja bioyhteensopivuuden varmistamiseksi.

Flushing